Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

OŚrodek Transferu wiedzy
i innowacji

*promocja, doradztwo,
sprzedaż

ośrodek monitoringu
i windykacji

* usługi odzyskania kapitału

Warsztat terapii zajęciowej
w filipowie

imienia Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita

AKTUALNO​ŚC​​I

Licznik odwiedzin:
N/A
Skip to content